Forum

  Forum Emner Indlæg Seneste indlæg
No new
Diskutér hvilket forsøgsdesign, der vil kunne belyse din problemstilling bedst
0
0
n/a
No new
Diskutér hvilket test, der vil være mest hensigtsmæssigt for at teste din hypotese ud fra dine data
0
0
n/a
No new
Få gode idéer til præsentation af dine data så du får dit budskab klarest igennem
0
0
n/a
  Forum Emner Indlæg Seneste indlæg
No new
T-test, Welchs test, χ2 test, Fishers test, Wilcoxon test, Mann–Whitney test, McNemars test, Kruskal–Wallis test, F-test, ANOVA, ANCOVA, MANOVA
0
0
n/a
No new
Lineær regression, Logistisk regression, Multipel lineær regression, Ordinal/multinomiel logistisk regression, Generelle lineære model, Generaliserede lineære model
0
0
n/a
No new
Repeated measures ANOVA, Friedman test, Linear mixed model, Generalized linear mixed model, Generalized estimating equation (GEE), Non-linear mixed model
0
0
n/a
No new
Kaplan–Meier estimatoren, Log-rank test, Cox Proportional Hazards model, Multivariat Cox regression, Competing risks analysis
0
0
n/a
No new
Diskutér statistiske problemstillinger indenfor epidemiologien
0
0
n/a
No new
Diskutér statistiske problemstillinger indenfor metaanalyser
0
0
n/a
No new
Diskutér fremgangsmåder til at beregne styrke (1-β), signifikansniveau (α) eller den nødvendige teststørrelse for ens undersøgelse
0
0
n/a
  Forum Emner Indlæg Seneste indlæg
No new
SAS
Få hjælp til de praktiske udfordringer med programpakker fra SAS Institute Inc. herunder Base SAS, JMP, SAS Enterprise Guide etc.
0
0
n/a
No new
Få hjælp til de praktiske udfordringer med programpakken SPSS/PAWS statistics fra IBM
0
0
n/a
No new
R
Få hjælp til de praktiske udfordringer med R/GNU S og de tilhørende programpakker
0
0
n/a
No new
Få hjælp til de praktiske udfordringer med øvrige programpakker såsom Microsoft Excel, Statsoft Statistica, StataCorp Stata, GraphPad Prism etc.
0
0
n/a
 
  Forum Emner Indlæg Seneste indlæg
No new
Her kan du komme med ris, ros og fejlrettelser til de artikler, der kan findes på Medicinsk Statistik samt give forslag til nye emner
0
0
n/a
No new
Alt hvad du har på hjertet, der ikke handler om statistik, kan du dele her
0
0
n/a
Nye indlæg
Ingen nye indlæg